Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord.
Psaltaren 119:67