Av sin muns frukt blir man mättad med gott, vad en människa gjort får hon tillbaka.
Ordspråksboken 12:14