Salig är den som tar sig an den fattige, HERREN skall befria honom på olyckans dag. HERREN skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet. Du överlämnar honom inte åt hans fiender. HERREN är hans stöd när han ligger sjuk, hela hans läger förvandlar du.
Psaltaren 41:2-4