Saligt är det folk som vet vad jubel är, HERRE, i ditt ansiktes ljus vandrar de. I ditt namn gläder de sig alltid, genom din rättfärdighet upphöjs de. Ty du är deras styrka och prydnad, genom din nåd upphöjer du vårt horn.
Psaltaren 89:16-18