Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning må alltid säga: ”Lovad vare HERREN!”
Psaltaren 40:17