De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel.
Psaltaren 34:6