HERREN blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.
Psaltaren 14:2