Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka.
Predikaren 11:1