Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du drog mig upp ur djupet, du lät ej mina fiender glädja sig över mig.
Psaltaren 30:2