Vänta till dess han fyller din mun med skratt och dina läppar med jubel. De som hatar dig skall kläs i skam, och de ogudaktigas tält skall inte mer finnas till.
Job 8:21-22