Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig.
Psaltaren 49:16