Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning. Gud är för oss en Gud som frälsar, hos HERREN Herren finns räddning från döden.
Psaltaren 68:20-21