Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då uppträdde några från den synagoga som kallades "De frigivnas", folk från Cyrene och Alexandria, Cilicien och Asien och började diskutera med Stefanus. Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade.
Apostlagärningarna 6:8-10