Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er."
Lukas 24:36