Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för HERREN än offer.
Ordspråksboken 21:3