Lovad vare HERREN, som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara, snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.
Psaltaren 124:6-8