Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa som flyr till honom.
Psaltaren 34:9