Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet, vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg.
Psaltaren 71:2-3