Upphöj HERREN, vår Gud, och tillbed vid hans fotapall! Helig är han.
Psaltaren 99:5