Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, så att man på jorden lär känna dina vägar, bland alla hednafolk din frälsning.
Psaltaren 67:2-3