HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten.
Psaltaren 121:5-6