HERRE, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:3