Välsignelser är på den rättfärdiges huvud, våld täcker de ogudaktigas mun.
Ordspråksboken 10:6