Den som far efter rättfärdighet och godhet, finner liv, rättfärdighet och ära.
Ordspråksboken 21:21