Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord! Visa din underbara nåd, du som med din högra hand frälsar dem som flyr till dig undan sina förföljare. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina vingars skugga
Psaltaren 17:6-8