Älska HERREN, alla ni hans fromma. HERREN bevarar de trogna, men den som handlar högmodigt vedergäller han i fullt mått.
Psaltaren 31:24