Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa.
Jesaja 26:4