Kom och hör, alla ni som fruktar Gud, jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ. Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig, han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud, som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig!
Psaltaren 66:16-20