Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd.
Psaltaren 119:99