Min sköld är hos Gud, han frälsar de rättsinniga.
Psaltaren 7:11