Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.
1 Johannesbrevet 4:6