Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.
1 Korintierbrevet 14:1