Att frukta HERREN är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren.
Ordspråksboken 1:7