Ge åt den vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera.
Ordspråksboken 9:9