HERREN sade: "Jag skall själv gå med dig och låta dig få ro."
2 Moseboken 33:14