Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.
1 Timoteusbrevet 2:8