Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar.
2 Korintierbrevet 10:18