Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop. Ty HERRENS ord är rätt, han är trofast i allt han gör.
Psaltaren 33:3-4