De som har förvända hjärtan är en styggelse för HERREN, de som lever ostraffligt behagar honom.
Ordspråksboken 11:20