Jag har HERREN kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv skall jag åkalla honom.
Psaltaren 116:1-2