Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.
Matteus 5:6