Jag ropar till Gud, den Högste, till Gud, som gör allt för mig. Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig, när jag smädas av mina förföljare. Sela. Gud sänder sin nåd och sin sanning.
Psaltaren 57:3-4