Då svarade Eli henne: "Gå i frid och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om."
1 Samuelsboken 1:17