Gott namn är mer värt än stor rikedom, gott anseende bättre än silver och guld.
Ordspråksboken 22:1