HERREN må höra din bön på nödens dag, Jakobs Guds namn må beskydda dig. Han skall sända dig hjälp från helgedomen, från Sion skall han stödja dig.
Psaltaren 20:2-3