Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön.
Hebreerbrevet 10:35